Společnost LP metal s.r.o. vznikla přirozeným vývojem, jehož základem bylo podnikání fyzické osoby Petr Uherek – LP metal. Tak se datuje základ dnešní společnosti do roku 1999.

Od roku 2004 nabíraly úvahy o přeměně charakteru společnosti, o rozšíření činností, o budoucnosti podnikání a podobně, konkrétní podobu. Zrodil se plán transformace na společnost s ručením omezeným.

Tak byla 31. ledna 2005 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě zapsaná společnost LP metal s.r.o. v oddíle C, vložka 40538.

Společnost zpočátku řídili dva jednatelé. Petr Uherek, manažer řídící obchodní a výrobní oblasti činností a Ing. Ctirad Steiner, manažer, jež má na starost obchodní a ekonomické činnosti společnosti.

Sídlo společnosti a její vlastní výrobní prostory se nachází v Ostravě – Kunčičkách na ul. Škrobálkova 200/42. Díky této poloze je snadno dosažitelná ve směru na Český Těšín, Bohumín, Frýdek Místek, Příbor a Opavu.

Základem práce ve všech oborech činnosti je výroba i montáž atypických výrobků či technologických celků. Takový směr podporuje vedení vypracováním vlastních návrhů, studií i výrobní dokumentace přímo podle přání zákazníka či výroba dle dodané výkresové dokumentace.

Společnost má v současné době cca 11 zaměstnanců včetně vedení a působí v různých oborech činnosti.

Základem je zámečnická výroba a to od drobných prvků, přes technologické celky, po velké ocelové konstrukce včetně strojního opracování svařenců. V současnosti dokáže k práci využívat jak standartní hutní materiál, tak pracuje i s ušlechtilými materiály, jako je nerez-speciální, leštěná, broušená nebo hliník a jeho slitiny. Z této oblasti můžeme jmenovat od velkých ocelových konstrukcí přes průmyslová schodiště, lávky, interiérová nerezová schodiště v kombinaci se sklem či jinými materiály, různé interiérové prvky jako speciální konstrukce stolů či jiného interiérového vybavení a podobně.

Druhou významnou oblastí činnosti je výroba a vývoj jednoúčelových strojů a zařízení. Nejvýznamnější položkou tohoto oboru je vývoj, technické řešení a následná sériová výroba schodolezu Climber. Je to zařízení, jež dopraví postiženého na vozíku po schodišti do požadovaného patra domu nebo budovy.

Dalšími významnými položkami této oblasti je výroba přejezdových ramp pro postižené, výroba speciálního proměnlivého schodiště Chameleon, jakož i výroba mechanických části výtahových šachet a zařízení výtahů pro postižené občany.

Svou činností je společnost subdodavatelsky zapojena do akcí financovaných evropskými granty v oblasti vývoje využití biopaliv.

S cílem zvyšování komfortu služeb poskytovaných zákazníkům vybudovala společnost jednoduché stolařské zázemí, včetně odborného pracovníka a tak lze kompletaci a montáž interiérového vybavení doplnit o jednoduchou stolařskou výrobu atypických prvků.

Postupným, cíleným rozšiřováním činností se podařilo v personální oblasti v týmu výrobních pracovníků, vybudovat zázemí univerzálního kolektivu, který zvládá v převážné většině všechny obory činnosti a dokáže vytvořit vhodnou skupinu montážníků, kteří bez problémů realizují montáže v rámci celé Evropy.

Společnost postupujeme po linii: zákazník – návrh – technické řešení – cena ­- výroba – montáž.

Společnost expeduje své výrobky a služby nejenom v rámci České republiky, ale také na Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko a podobně.